Pope’s Chemtrail Depopulation Coin Minted By The Vatican in 1985

Chemtrails: The Exotic Weapon

Vatican 100 Lire Coin 1985 Pope John Paul Vatican 1985 Commemorative Coin (Catalog PDF)

This Vatican’s “chemtrail coin” was minted in 1985 just as NASA began to indoctrinate school children into accepting chemtrails as normal clouds. A clip from Rosalind Peterson’s excellent 2010 discussion confirms the deliberate science fraud and mind-washing of school children is now in effect with forced vaccinations next on the NWO agenda.   VIDEO: Peterson’s complete presentation
.

Chemtrails Crucifixion of Christ

Complete Video – Frederick Wust Jr.

PHOTOSHOP ALERT:  The “clouds” in the image presented in the video by Fredeick Wust as “chemtrails” appears to be photoshopped.  Compare Wust’s image to the documented image posted on Wiki.

See Documentation of original painting: “Ecce homo” by Antonio Ciseri. Circa 1860 – 1880 (PDF)  (HERE)   (HERE)

Barabbas Ecce homo Side by side reveals photoshop

NASA Promotes Science Fraud to Indoctrinate School Children…

View original post 1,270 more words

Advertisements

Nico v/d Ham wraakt gehele Amsterdamse rechtbank

Bron: http://www.nicovandenham2.blogspot.nl/2015/07/nico-vd-ham-wraakt-gehele-amsterdamse_24.html       

Mededeling    ———->          ———->          ———->          ———->

Nico eist sluiting Amsterdamse Rechtbank! Rechters schorsen de zitting en gingen met grote inzet op zoek naar een mogelijkheid om de onmiddellijke sluiting van de rechtbank te voorkomen.


Amsterdam 24 juli 2015
Vandaag vond in de Amsterdamse rechtbank de behandeling plaats, van het wrakings- verzoek van Nico van den Ham jegens de wrakingskamer die op 12 juni 2015 het wrakingsverzoek van Nico jegens rechter >>> mr. C.L.J.M. de Waal behandelde.
Het ging er nu om, dat Nico werd geweigerd het verplichte >>> proces-verbaal van die zitting te verstrekken. Uiteindelijk werd tegelijkertijd met de oproep voor de zitting van vandaag, toch nog het proces-verbaal van die zitting aan Nico uitgereikt. Maar de vuile criminele justitiële wijze waarop dat is gegaan is niet te bevatten. Kijk, luister en huiver! Zie vooral ook de belangrijke mededelingen onder deze video!

Afwijzen
Nico van den Ham verwacht dat zijn wrakingsverzoek ook dit keer wordt afgewezen.
Dit omdat wrakingsverzoeken van het klootjesvolk, op een enkele uitzondering na, altijd worden afgewezen! Wel wil Nico benadrukken, dat de wrakingskamer van vandaag hem alle gelegenheid heeft gegeven zijn afschuw inzake de werkwijze van de Nederlandse rechtsspraak te kunnen uiten! 

Abject 
Nico werd vrijwel op geen enkele wijze de mond gesnoerd door voorzitter mr. A.W.J. Ros. Ook de andere leden van de wrakingskamer mr. H.C. Hoogeveen en mr. C.W.M. Giesen gaven Nico alle gelegenheid zijn afkeer van het abjecte gedrag van rechters jegens klootjesvolk te bekritiseren.

 Op zoek naar echte goede eerlijke vrienden?

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ (J. Cruijff) 

Zorg dat je trammelant krijgt met een groot bedrijf, door bijvoorbeeld kritiek te hebben op de werkwijze van een woningcorporatie, een misdaadbank, de politie, misdaadgroep jeugdzorg of iets vergelijkbaars. Dat kost weinig moeite en gaat tegenwoordig vrijwel vanzelf. Verweer je vervolgens tegen het onrecht wat je wordt aangedaan en je hebt op een heel makkelijke wijze, door je te verweren en er een mening over te hebben een groot probleem.

Zoek daarna contact met lotgenoten of andere ‘wakkere’ mensen. Begin een website, ga op Facebook en of Twitter, en vermeld daar wat jou is overkomen. Daarna krijg je nog meer problemen, maar je raakt ook snel in contact met ontelbare andere slachtoffers die jou voorgingen en die vaak inmiddels helemaal kapot gemaakt zijn door de rechtspraak die het altijd opneemt voor de grote heersende klasse!

Door onze klassenrechtbankredactie

__________________________________________________________

Nooit eerder in mijn 62 jarige bestaan ben ik, zoals dat het geval is in de afgelopen jaren, zoveel lieve mensen tegengekomen. Dat bleek ook vandaag weer eens!
Zeer bedankt allemaal! TOPPERS!!! Een aantal bezoekers van de zitting van vandaag kenden mij niet eens persoonlijk, maar stonden mij bij tijdens de zitting en behandelden mij als een broer, of een dierbare vriend! Dat geld zeker ook voor alle anderen die niet konden komen, maar mij via Facebook, Twitter, telefoon of E-mail ongelooflijk hebben bijgestaan!!! Bedankt, bedankt en nog eens bedankt! Nico van den Ham.

Acties boeren begonnen: banden in brand en filterblokkade op snelweg

Bron: http://twib.in/l/G6Exdkyk8Gp

29-07-15, 23.04u – Bron: Belga

 1©BELGA

Zo’n honderd tractoren zijn vanavond bijeengekomen in het Henegouwse Woelingen (Ollignies in het Frans) aan een nieuw logistiek centrum van supermarktketen Colruyt. Op een autosnelweg vonden filterblokkades plaats.

Tractors verzamelden voor de ingang van het logistiek centrum. Andere blokkeerden een rotonde in de onmiddellijke omgeving. “Landbouwers in nood” of “Een landbouwer = een leven”, stond er op hun voertuigen. 

De boeren hielden het aanvankelijk kalm, maar later op de avond werden hun acties harder. Zo staken ze banden in brand op rotondes en hielden ze een filterblokkade op autosnelweg A8. “We zullen hier de nacht doorbrengen en andere verdeelcentra dan deze van Colruyt blokkeren”, zei de Federatie van Veetelers en Landbouwers (FUGEA).

FUGEA riep samen met de Federatie van Jonge Landbouwers (FJA) en de Milkproducer Intrest Group (MIG) op tot de acties. Ze volgen het voorbeeld van de Franse melkproducenten, die op dit moment volop actie voeren. Net als hun Franse collega’s verkopen de Belgische melkproducenten met verlies.

Bron: http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/04/demotie_oplossing_werkloze_oud.html


Willen ouderen aantrekkelijker worden voor werkgevers dan zullen ze vrijwillig loon moeten inleveren. Daarvoor pleit het Wetenschappelijke Instituut van het CDA. Ook vakbond De Unie kan zich er in vinden.

Demotie, ofwel loon inleveren wordt steeds minder taboe. Het idee is dat werkgevers en werknemers aan de cao-tafel met elkaar moeten afspreken dat ouderen minder gaan verdienen. Op deze manier zullen meer ouderen weer aan de bak kunnen, schrijft AD.nl.

“De loonschalen stijgen met de leeftijd, terwijl de productiviteit minder hard meestijgt. Eigenlijk verdienen jongeren te weinig en ouderen te veel. Dat is lastig voor werkgevers en soms een reden om iemand eruit te werken,” zegt Paul Schenderling van de CDA-denktank.

Minister Asscher vraagt zich af of demonie wel de oplossing is om werkloze ouderen aan de slag te krijgen. “Veel werkzoekenden zijn al bereid om werk tegen lager loon te accepteren. Ze lopen aan tegen de percepties van werkgevers, die menen dat ouderen vaker ziek en duur zijn.”

Een kwart van de werkgevers past demotie al toe, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot. Nog eens 20 procent van de bedrijven denkt erover na. In de bouw en de financiële sector zijn de salarissen het vaakst verlaagd. Bij de overheid gebeurt dat nauwelijks.

Half miljoen Nederlanders raakt zorgtoeslag kwijt in 2015

Bron: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/half-miljoen-raakt-zorgtoeslag-kwijt

Datum 24 september 2014 Geplaatst door Roy Reacties 101

zorgtoeslagIn 2015 raken gemiddeld een half miljoen Nederlanders hun recht op zorgtoeslag kwijt. Het kabinet gaat een nieuw beleid voeren, waarbij gestreefd wordt om minder toeslagen uit te keren. In het geval van de compensatie op de zorgpremie gaan huishoudens met een brutosalaris van rond de 2450 euro per maand er op achteruit. Dit jaar ontvangen zij nog een zorgtoeslag van 450 euro, maar volgend jaar zal dat bedrag worden teruggebracht naar nul euro.

Update 25 november: Hoeveel zorgtoeslag ga jij ontvangen in 2015? Bekijk de nieuwe tabel hier.

Het kabinet vermindert in 2015 het aantal ontvangers van de zorgtoeslag opnieuw naar in totaal 4,2 miljoen huishoudens. Ter vergelijking, in 2012 ontvingen nog 6,1 miljoen huishoudens een toeslag op de zorgverzekering. Volgens het kabinet zou een verdere vermindering onaanvaardbare inkomenseffecten met zich meebrengen.

Zoals al tijdens Prinsjesdag is aangegeven, zullen de aller laagste inkomens een hogere zorgtoeslag gaan ontvangen. Dit geldt voor de Nederlanders die minder verdienen dan het wettelijk minimumloon, omdat zij relatief veel van hun inkomen kwijt zijn aan de zorgpremie en het eigen risico (volgend jaar 375 euro). Wat de hoogte van de zorgtoeslag is voor deze groep zal berekend worden halverwege november, wanneer de zorgverzekeraars de premies hebben vastgesteld voor 2015.

Volgens minister Schippers van Volksgezondheid wordt er door deze maatregel in 2015 125 miljoen euro bespaard en nog eens 400 miljoen euro in 2016. Deze bezuinigingen zijn nodig omdat het kabinet er niet in is geslaagd om alle verschillende toeslagen onder te brengen in één huishoudentoeslag.

Dit jaar is de zorgpremie met gemiddeld 10 euro per maand gedaald en om die reden werd de zorgtoeslag ook verlaagd naar maximaal 72 euro. In 2015 verliezen een half miljoen huishoudens het recht op zorgtoeslag, terwijl de zorgpremie wel stijgt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Extra ‘NSB-personeel’ tegen Kruimeluitkering fraude. Mega-Bestuurs en Bank Fraudes ongemoeid.

Bron: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/10/05/extra-nsb-personeel-tegen-kruimeluitkering-fraude-mega-bestuurs-en-bank-fraudes-ongemoeid/

Deur PvdA

 21ste eeuw-Het ‘Evil- Regime-Kabinet’  VVD & PvdA introduceren langzaam maar zeker de Participatie-Lijfeigenen in.

( van onze Tweede Kamer Kroeg )

Amsterdam-Noir. Gaat Narco-Witwascentrale “Banana-Fraude Nederland” ontploffen?Oorzaak van de ‘Jan met de Pet’ crisis in beeld.
Den Haag mede schuldig aan de crisis door o.a. het Witwassen van triljarden miljarden van de Ultra- Rijken Elite-Gangsters.
De Straf de arme maatschappij krijgt sinds de ‘VVD-Misdaadgroep’ met hun ‘PvdA-Hoertjes’ aan de macht zijn steeds meer een grimmig gezicht van een Politiestaat uit de middeleeuwen voor de gewone massa.

De Enlightenment heeft Nederland verlaten

De Verlichting school of Eeuw van de Rede  de 17 eeuw wordt steeds meer en meer verdrongen door opvattingen uit de Donkere middeleeuwen met lijfeigene voor de Adel
(Elite).

Wij werken nu nog net zo als in de ‘donkere’ Middeleeuwen zonder schone luiers in Narco-Nederland.
Uiteindelijk zijn ziekenhuizen en bejaarde tehuizen nu ook nog steeds de gevaarlijkste plekken van Nederland net als in de middeleeuwen: de medische staf doet wat tot een declaratie bij de verzekering leidt, genezing is een leuke bijkomstigheid. Je kunt- botbreuken, tumoren en zware infecties uitgezonderd- dus voorstellen dat er met een stukje Middeleeuwse serendipiteit gezonder manieren van genezen zijn en daar open voor blijven staan, zonder de andere kant op door te slaan: het verheerlijken van alles dat middeleeuws is, oud en ‘uit visioenen’ is neergedaald.

Narco-Nederland zet UWV,SZW en de Sociale Verzkeringbank in tegen Jan met de Pet.
Kruimel-Uitkeringsinstantie UWV, de Inspectie SZW en de Sociale Verzekeringsbank gaan fraude met ‘Kruimel–uitkeringen’ intensiever aanpakken. Er worden de komende vier jaar 260 extra  ‘NSB-medewerkers ‘ingezet. Naar verwachting levert dat vanaf volgend jaar 189 miljoen euro op wat een muizenbedrag is dat bijv. twee ‘Bonus Koningen’ a 18 miljoen per stuk achteloos op een namiddag in hun zak douwen naast hun jaar uitkeringen van 15 miljoen de man.

Aan de 1000 de miljarden die jaarlijks wordt Witgewassen op de Zuid-as is nog niet een woord aan gewijd in het’ VVD-PvdA Evil-Regime-Kabinet’ voor de Ultra-rijken.
Dat heeft het ‘Evil- Regime-Kabinet’ vrijdag bekendgemaakt. Veruit de meeste extra  NSB-medewerkers komen terecht bij het UWV: 240.

UWV, Inspectie SZW en SVB gaan ook intensiever samenwerken om de ‘Jan met de Pet’ risicogroepen beter in kaart te brengen (kuch).
De regels voor het verkrijgen van een uitkering worden eenvoudiger en beter uitgelegd aan uitkeringsgerechtigden (kuch). ‘NSB-Medewerkers’ van de drie instanties worden getraind om  de Kruimel-Fraude van ‘Jan met de Pet ‘sneller te herkennen.

UWV legt recht op Vernedering en Honger uit
Het UWV gaat werkzoekenden in de eerste 3 maanden van hun werkloosheid persoonlijk voorlichten over hun rechten en plichten en dat kan dus in een zin: Het Recht op vernedering en honger.
Uit proeven is gebleken dat tot sneller uitstroom uit de uitkering leidt naar zelfmoord en/of totale waanzin of de inmiddels beruchte ‘VVD- Werkkampen’.

De SVB gaat meer onderzoek doen naar vermogen ( ? 0,00) van bijstandsgerechtigden die nog geen zelfmoord hebben gepleegd of bij de Voedselbanken zitten en honger lijden in het buitenland.
De SVB mag uitdrukkelijk geen onderzoek doen naar vermogens in het buitenland van de Ultra-Rijken Elite-Gangsters, want die worden dagelijks witgewassen door VVD-partij leden op de Amsterdamse Zuid-As.